koronaweb
Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 26. 10. 2020 do 30. 12. 2020 do 12:00 hod.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8478 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Technická podpora:

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Výsledky dotačního programu

Výsledky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.