Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2105 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Výsledky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Seznam příloh

Prezentace ze semináře (3. 12. 2021) k dotačnímu titulu 3:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.