koronaweb
Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2105 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do 14. 1. 2022 do 12:00 hod.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022

Seznam příloh

Prezentace ze semináře (3. 12. 2021) k dotačnímu titulu 3:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.