Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 3. 2023 od 9:00 hodin do 30. 3. 2023 do 12:00 hod.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4603 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 24. 3. 2023 od 9:00 hodin do 30. 3. 2023 do 12:00 hod.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

Seznam příloh:

Záznam semináře:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.