Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4603 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt:

Podmínky:

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

Výsledky:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023 rozhodlo o výsledcích v dotačním programu Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2023

Seznam příloh:

Záznam semináře:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.