Menu

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2024 od 9:00 hodin do 15. 1. 2024 do 17:00 hod.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 11. 2023 usnesením č. 82/6066 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Prostřednictvím e‑podání lze zaslat:

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 1. 2024 od 9:00 hodin do 15. 1. 2024 do 17:00 hod.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.