koronaweb
Menu

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 usnesením č. 75/6820 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2020

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 2. 2020 (9:00 hod) do 28. 2. 2020 (13:00 hod).

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Aktualizace

Z důvodu mimořádných opatření souvisejících s nákazou COVID‑19 a dopadů těchto opatření do rozpočtu kraje rozhodla rada kraje svým usnesením č. 89/7841 ze dne 1. června 2020 o prodloužení lhůty pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. O předložených žádostech o dotaci bude rozhodnuto nejpozději do konce září 2020.

Podmínky dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020

Výsledky

Výsledky dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.