Menu

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 2. 2022 (0:00 hodin) do 28. 2. 2022 (23:59 hodin).

Kód programu: ŽPZ/03/2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2175 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e-podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.