koronaweb
Menu

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 2. 2022 (0:00 hodin) do 28. 2. 2022 (23:59 hodin).

Kód programu: ŽPZ/03/2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2175 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e-podatelna.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.