Menu

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 5. 6. do 30. 6. 2023.

Kód programu: ŽPZ/05/2023

Rada kraje na své schůzi dne 3. 4. 2023 usnesením č. 65/4860 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 6. 2023 (00:00 hod.) do 30. 6. 2023 (23:59 hod.).

Kontaktní osoby

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.