koronaweb
Menu

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018

Rada kraje svým usnesením č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 16. 7. 2018 do 27. 7. 2018 včetně.

Kontakt

Ing. Adam Škáva
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 461
e-mail: adam.skava@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.