Menu

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 13. do 17. 9. 2021 09:59:59 hod. Následné podání žádostí dle čl. X odst. 6 Podmínek programu je možné do 17. 9. 2021 23:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva“.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 13. do 17. 9. 2021 09:59:59 hod.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 6 Podmínek programu je možné do 17. 9. 2021 23:59:59 hod.

Kontakt

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 – Voucher pro začínající firmy

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva

Výsledky

Výsledky programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.