koronaweb
Menu

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 17. 1. do 23. 3. 2022 14:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání:

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 17. 1. do 23. 3. 2022 14:59:59 hod.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 6 Podmínek programu je možné do 23. 3. 2022 23:59:59 hod.

Kontakt

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 - Voucher pro začínající firmy

V rámci DT 2 - TechArt voucher

V rámci DT 3 - InnoBooster voucher

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.