Menu

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 17. 1. do 23. 3. 2022 14:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022".

Upozornění pro žadatele:

Do krajského systému ePodatelna se žadatel může zaregistrovat/přihlásit prostřednictvím různých nástrojů Identity občana (např. eObčanka, MojeID, NIA, Bankovní identita atd.). K současné chvíli však všechny tyto nástroje slouží k evidenci nepodnikatelských subjektů. Dotační program Podpora podnikání je však určen pro podnikatelské subjekty. Žadatel, který se přihlásí do systému ePodatelny prostřednictvím některého z těchto nástrojů, žádost v rámci výše uvedeného programu sice vyplní, ale již nepůjde zfinalizovat a odeslat. Systém ePodatelna žadatele totiž na základě zmíněné registrace/přihlášení vyhodnotí jako nepodnikatelský subjekt.

Z tohoto důvodu doporučujeme žadatelům, aby se do systému ePodatelny neregistrovali/nepřihlašovali přes jakékoliv nástroje Identity občana. Využijte, prosím, některý z jiných alternativních způsobů.

Zároveň upozorňujeme žadatele, že na výše popsaný případ nelze aplikovat podmínku programu dle čl. XI odst. 3.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického systému ePodatelna je stanovena od 17. 1. do 23. 3. 2022 14:59:59 hod.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 6 Podmínek programu je možné do 23. 3. 2022 23:59:59 hod.

Kontakt

Kontakt v případě konzultace projektového záměru

V rámci DT 1 – Voucher pro začínající firmy

V rámci DT 2 – TechArt voucher

V rámci DT 3 – InnoBooster voucher

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.