Menu

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 10. 2022 od 9:00 do 13. 10. 2022 do 14:30.

Rada kraje na své schůzi dne dne 29. 8. 2022 usnesením č. 51/3600 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022.

Tento program je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

Podmínky:

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Výsledky:

Výsledky programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.