koronaweb
Menu

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 10. 2022 od 9:00 do 13. 10. 2022 do 14:30.

Rada kraje na své schůzi dne dne 29. 8. 2022 usnesením č. 51/3600 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022.

Tento program je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 4. 10. 2022 od 9:00 do 13. 10. 2022 do 14:30.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.