Menu

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023

Rada kraje na své schůzi dne 21. 8. 2023 usnesením č. 76/5606 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023.

Tento program je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu "Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování" a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt:

Bc. Jana Bartošková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, tel.: 595 622 327, e‑mail: jana.bartoskova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Podmínky:

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023

Výsledky:

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.