koronaweb
Menu

Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021

Rada kraje na své schůzi dne 24. 9. 2019 usnesením č. 70/6429 schválila podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2019 do 6. 11. 2019 včetně.

Kontakty:

věcné záležitosti projektu: formální a ekonomické záležitosti projektu: technická podpora:

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora služeb sociální prevence na roky 2020-2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.