Menu

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

Lhůta pro podání žádostí je od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 68/5116 ze dne 22. 5. 2023 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2023-2024. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt:

Podmínky

Podmínky programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.