Menu

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 38/2571 ze dne 28. 2. 2022 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.