koronaweb
Menu

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně.

Rada kraje svým usnesením č. 38/2571 ze dne 28. 2. 2022 schválila vyhlášení dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.