Menu

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4591 schválila následující podmínky dotačního programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2023. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e‑podání.

Kontaktní osoby jsou:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Výsledky

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.