Menu

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Lhůta pro podávání žádostí je ode dne 3. 1. 2022 od 9:00 hodin do dne 14. 1. 2022 do 12:00 hodin.

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2092 schválila následující podmínky dotačního programu "Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prostřednictvím elektronického systému na webovém rozhraní e-podání.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.