koronaweb
Menu

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Lhůta pro podávání žádostí je od 17. 2. do 21. 2. 2020 do 11:59:59 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020 schválila vyhlášení dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020".

Rada kraje rozhodla dne 22. 6. 2020 usnesením č. 91/7942 o zmírnění a aktualizaci podmínek Programu.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí je možné prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Dotazy ve věcech technických

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.