koronaweb
Menu

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2022

Termín podání žádosti o dotaci je od 3. do 7. 1. 2022 do 13:00 hodin

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2172 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je od 3. do 7. 1. 2022 do 13:00 hodin

Kontakt

Věcné a formální záležitosti projektu

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2022

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.