Menu

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. do 6. 1. 2023 do 13:00 hodin

Rada kraje na své schůzi dne 28. 11. 2022 usnesením č. 57/4204 schválila podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je od 2. do 6. 1. 2023 do 13:00 hodin

Kontakt:

Věcné a formální náležitosti projektu:

Ing. Alexandra Tomášová, tel. 595 622 365, e‑mail alexandra.tomasova@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Pavla Papírníková, tel. 595 622 352, e‑mail pavla.papirnikova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2023

Výsledky:

Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.