koronaweb
Menu

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021 do 16:00 hodin. Lhůta pro zaslání žádosti prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě je od 4. 1. 2021 do 11. 1. 2021.

Rada kraje na své schůzi dne 12. 10. 2020 usnesením č. 97/8606 schválila podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Bc. Ivana Odstrčilíková
tel. 595 622 441
e-mail:ivana.odstrcilikova@msk.cz

Odborné dotazy týkající se projektu:

Ing. Ondřej Schenk
tel. 595 622 250
e-mail:ondrej.schenk@msk.cz

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Ing. Hana Jadviščoková
tel. 595 622 458
e-mail:hana.jadviscokova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Kontaktní místo podpory,
tel. 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Výsledky dotačního programu

Výsledky dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.