Menu

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 14:30 hodin

Rada kraje na své schůzi dne 15. 11. 2021 usnesením č. 29/1985 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 14:30 hodin.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 11 Podmínek programu je možné do 10. 1. 2022, 23:59:59 hod.

Kontakt

Odborné dotazy týkající se projektu

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory, tel. 595 622 600, podpora@msk.cz

Podmínky

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Výsledky

Výsledky programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.