Menu

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2023 do 31. 3. 2023 do 13:00 hodin.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením č. 62/4640 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 27. 3. 2023 do 31. 3. 2023 do 13:00 hodin.

Následné podání žádostí dle čl. X odst. 11 Podmínek programu je možné do 31. 3. 2023, 23:59:59 hod.

Kontakt:

Odborné dotazy týkající se projektu:

Dotazy týkající se rozpočtu projektu a uznatelných nákladů:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Výsledky:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 8. 6. 2023 usnesením č. 12/1313 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Výsledky programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.