koronaweb
Menu

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 24. 9. 2019 usnesením č. 70/6414 schválila následující podmínky dotačního programu " Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí". Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství prostřednictvím e‑podání.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 10. 2019 (9:00 hod.) do 29. 11. 2019 (13:00 hod.).

Kontakt

Ing. Michaela Bendová, Ph.D.
tel.: 595 622 909
e-mail: michaela.bendova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory
tel.: 595 622 600
e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Výsledky

Výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.