koronaweb
Menu

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 27. 1. 2020 usnesením 79/7147 schválila podmínky dotačního programu "Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020.".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 2. 3. 2020 do 9. 3. 2020 včetně.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Kontakt

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Podmínky

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Výsledky

Výsledky Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.