koronaweb
Menu

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 3. 2021 do 7. 4. 2021 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 22. 2. 2021 usnesením 10/613 schválila podmínky dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021.“

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoby jsou

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Podmínky:

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Výsledky:

Výsledky programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.