Menu

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 28. 2. 2022 usnesením 38/2624 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 23. 3. 2022 od 9:00 do 12:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v zasedací místnosti F527, přihlášení je možné do 21. 3. 2022.

Lhůta pro podání žádostí je od 4. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně.

Kontakt

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Zásady

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Výsledky

Výsledky programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.