Menu

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 24. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 20. 2. 2023 usnesením 62/4629 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 2. 3. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v zasedací místnosti F527, přihlášení na seminář je možné do 1. 3. 2023 do 12:00 hod.

Lhůta pro podání žádostí je od 24. 3. 2023 do 31. 3. 2023 včetně.

Kontakt

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Zásady

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Výsledky

Výledky programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.