Menu

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022 včetně.

Upozornění:

v souladu s čl. XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba, bodu 2 podmínek dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o dotaci do 22. 6. 2022 včetně z důvodu odstávky elektronického systému ePodatelna. Odstávka potrvá ode dne 17. 6. 2022 od 12:00 hod. do 19. 6. 2022 včetně. Děkujeme za pochopení.

Rada kraje svým usnesením č. 44/3007 ze dne 9. 5. 2022 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontaktní osoby jsou pro:

Formální záležitosti projektu:

Výpočet návrhu dotace:

Vyúčtování projektu:

Technickou podporu:

Podmínky:

Podmínky Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Výsledky:

Výsledky Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.