Menu

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022 včetně.

Upozornění:

v souladu s čl. XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba, bodu 2 podmínek dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o dotaci do 22. 6. 2022 včetně z důvodu odstávky elektronického systému ePodatelna. Odstávka potrvá ode dne 17. 6. 2022 od 12:00 hod. do 19. 6. 2022 včetně. Děkujeme za pochopení.

Rada kraje svým usnesením č. 44/3007 ze dne 9. 5. 2022 schválila podmínky dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontaktní osoby jsou pro:

Formální záležitosti projektu:

Výpočet návrhu dotace:

Vyúčtování projektu:

Technickou podporu:

Podmínky:

Podmínky Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Výsledky:

Výsledky Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.