koronaweb
Menu

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8506 schválila podmínky dotačního programu: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021"

Výsledky:

Výsledky dotačního programu "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021"

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.