Menu

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Lhůta pro podání žádostí je od 1. 12. 2021 do 8. 12. 2021 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 25. 10. 2021 usnesením č. 28/1887 schválila podmínky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 22. 11. 2021 od 13:00 do 15:00 hodin v místnosti F 502, přihlášení je možné od 1. 11. 2021 do 18. 11. 2021.

Účastníci semináře musí dodržet platná protiepidemiologická opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

Mgr. Petra Havláková, tel. 595 622 162, e‑mail: petra.havlakova@msk.cz

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982, e‑mail: irena.muczkova@msk.cz

pro vyúčtování projektu:

Jana Adamusová, tel. 595 622 156, e‑mail: jana.adamusova@msk.cz

pro technickou podporu:

tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.