Menu

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2022 usnesením č. 55/3917 schválila podmínky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 28. 11. 2022 do 5. 12. 2022 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne videokonferenčně skrze aplikaci Microsoft Teams dne 26. 10. 2022 od 9.00 do 11.00 hodin, přihlášení je možné od 26. 10. 2022 do 4. 11. 2022 do 13:00 hodin, a to prostřednictvím odkazu:

Přihlášení na seminář

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

Mgr. Bc Milan Kozák., tel. 595 622 313,
e‑mail: milan.kozak@msk.cz

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

Ing. Irena Muczková, tel. 595 622 982,
e‑mail: irena.muczkova@msk.cz

pro vyúčtování projektu:

Ing. Jana Masnicová, tel. 595 622 147,
e‑mail: jana.masnicova@msk.cz

pro technickou podporu:

tel.: 595 622 600, e‑mail: podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.