koronaweb
Menu

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021

Lhůta pro podávání žádostí je od 29. 3. 2021 do 19. 4. 2021 do 12:00:00 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 10/582 ze dne 22. 2. 2021 schválila podmínky dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“ a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí probíhá prostřednictvím e‑podání.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podmínky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021

Výsledky

Výsledky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.