Menu

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023

Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 3. 2023 do 6. 4. 2023 do 12:00:00 hod.

Rada kraje svým usnesením č. 62/4607 ze dne 20. 2. 2023 schválila podmínky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Zasílání žádostí probíhá prostřednictvím e‑podání.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podmínky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023

Výsledky:

Výsledky dotačního Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.