koronaweb
Menu

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Rada kraje na své schůzi dne 7. 10. 2019 usnesením 71/6489 schválila podmínky dotačního "Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020" a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.

Lhůta pro podání žádostí je od 11. 11. 2019 do 18. 11. 2019 včetně.

Kontakt

Bc. Stanislava Dombrovská, tel.: 595 622 624, e-mail: stanislava.dombrovska@msk.cz

Dotazy ve věcech technických

Kontaktní místo podpory, tel.: 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Zásady

Podmínky - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Výsledky

Výsledky - Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Seznam příloh dotačního programu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.