koronaweb
Menu

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8512 schválila podmínky dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro technickou podporu:

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021"

Výsledky dotačního programu

Výsledky Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.