Menu

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Rada kraje na své schůzi dne 11. 10. 2021 usnesením č. 27/1820 schválila podmínky dotačního programu "Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 16. 11. 2021 do 23. 11. 2021 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 27. 10. 2021 od 9:00 do 11:00, přihlášení je možné od 14. 10. 2021 do 25. 10. 2021.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu:

pro technickou podporu:

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Část údajů je komukoli přístupná zdarma na internetu bez požadavku registrace. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, který však obsahuje údaje, jež jsou v této evidenci propsány z jiných veřejných rejstříků (např. Obchodní rejstřík). Částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnické osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Elektronický výpis je možné získat také od příslušného soudu. Tato možnost je však zpoplatněna.

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.