koronaweb
Menu

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Rada kraje svým usnesením č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 schválila podmínky dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 a rozhodla o jeho vyhlášení.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakt

Věcné záležitosti

Mgr. Hana Čtveráčková, tel. 595 622 647, e-mail: hana.ctverackova@msk.cz

Formální záležitosti

Ing. Daniela Vágnerová, tel. 595 622 456, e-mail: daniela.vagnerova@msk.cz

Technická podpora

tel. 595 622 600, e-mail: podpora@msk.cz

Podmínky

Podmínky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Výsledky:

Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.