Menu

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Rada kraje na své schůzi dne 16. 1. 2023 usnesením č. 60/4414 schválila podmínky dotačního programu "Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Lhůta pro podání žádostí je od 20. 2. 2023 do 27. 2. 2023 včetně.

Pro žadatele o dotaci proběhne seminář týkající se podmínek dotačního programu, včetně změn ve věcných, ekonomických a formálních záležitostech. Seminář proběhne dne 14. 2. 2023 od 10:00 do 12:00 hodin, v místnosti F 502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přihlášení je možné od 18. 1. 2023 do 8. 2. 2023 17:00 hodin

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu – dotační tituly KSS 1/23, KSS 3/23, KSS 4/23 a KSS 5/23:

pro formální a ekonomické záležitosti projektu – dotační titul KSS 2/23:

pro vyúčtování projektu:

pro technickou podporu:

Zásady

Podmínky dotačního programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Výsledky

Výsledky dotačního programu Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.