koronaweb
Menu

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Termín podání žádosti o dotaci je od 30. 11. 2020 do 4. 1. 2021.

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8423 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 17. 3. 2021 usnesením č. 3/154 rozhodlo o poskytnutí dotací, poskytnutí dotací náhradním žadatelům a neposkytnutí dotací z dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Kontakt

Bc. Kateřina Crhonková
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 944
e-mail: katerina.crhonkova@msk.cz

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky

Podmínky dotačního Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Výsledky dotačního programu

Výsledky Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.