Menu

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Termín podání žádosti o dotaci je 28. 11. 2022 – 5. 1. 2023.

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2022 usnesením č. 53/3761 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 28. 11. 2022 – 5. 1. 2023.

Konzultace:

Konzultace od 10. 10. do 28. 11., každé pondělí od 13:00 do 15:00.

Kontakt:

Bc. Kateřina Crhonková
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 944
e‑mail katerina.crhonkova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Výsledky:

Výsledky dotačního programu

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.