Menu

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Termín podání žádosti o dotaci je 4. 12. 2023–4. 1. 2024.

Rada kraje na své schůzi dne 9. 10. 2023 usnesením č. 79/5803 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 4. 12. 2023 – 4. 1. 2024.

Konzultace:

Konzultace budou probíhat po telefonické domluvě.

Kontakt:

Podmínky

Podmínky programu

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.