koronaweb
Menu

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023

Termín podání žádosti o dotaci je 20. 12. 2021 - 27. 4. 2022

Rada kraje na své schůzi dne 15. 11. 2021 usnesením č. 29/1934 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona - např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem). Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). - toto upozornění, prosím do červeného rámečku

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je 20. 12. 2021 - 27. 4. 2022.

Kontakt

Bc. Kateřina Crhonková, odbor kultury a památkové péče, tel. 595 622 944, e-mail: katerina.crhonkova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.