Menu

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024

Termín podání žádosti o dotaci je 30. 1. 2023 – 5. 4. 2023.

Rada kraje na své schůzi dne 12. 12. 2021 usnesením č. 58/4250 schválila následující podmínky dotačního programu Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2023 a 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci je 30. 1. 2023 – 5. 4. 2023.

Kontakt

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Výsledky

Výsledky dotačního programu

Přílohy

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.