koronaweb
Menu

Program Podpora služeb sociální prevence na roky 2018–2020

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2017 usnesením 21/1930 schválila podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí nebo podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Termín podání žádosti o dotaci je od 1. 11. 2017 do 7. 11. 2017 včetně.

Kontakt

Podmínky:

Podmínky dotačního programu "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.