Menu

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024

Lhůta pro podání žádostí je od 6. 11. 2023 do 24. 11. 2023

Rada kraje na své schůzi dne 25. 9. 2023 usnesením č. 78/5731 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

V dotačním programu se pracuje s celkovými uznatelnými náklady. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 6. 11. 2023 do 24. 11. 2023.

Konzultace

Každé úterý během října 2023, v době od 10 do 11 hodin budou probíhat telefonické konzultace.

Kontakt

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.