Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 9. 2021 usnesením č. 26/1745 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e-podání.
V e-Podatelně byl v elektronické žádosti omylem uveden ke stažení nákladový rozpočet, který se týkal dotací na prevenci kriminality (uvedeno v hlavičce rozpočtu). Již došlo k nápravě a žádost obsahuje ke stažení správný formulář rozpočtu. V případě potřeby nebo nejasností se, prosím, obraťte na administrátora dotačního programu.

V dotačním programu se pracuje s celkovými uznatelnými náklady. Skutečné celkové náklady projektu je možno uvést v popisu projektu.

Upozornění pro žadatele:

Jednou z povinných příloh žádosti je nově úplný výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (netýká se fyzických osob a právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona – např. obec, DSO, příspěvková organizace obce, státu, školská právnická osoba zřízená státem, obcí, státní podnik, církev, právnické osoby zřízené zákonem). Evidence je částečně přístupná veřejnosti, a to zdarma na internetu. Je možné pořídit si částečný výpis z evidence skutečných majitelů, částečný výpis však nenahrazuje výpis úplný. V případě doložení částečného výpisu z evidence skutečných majitelů není naplněna podmínka doložení povinné přílohy žádosti!

Úplný výpis může získat pouze evidující osoba a skutečný majitel. Evidující osoba může úplný výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenou datovou schránku). Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele).

Termín:

Termín podání žádostí o dotaci: od 8. 11. 2021 do 30. 11. 2021

Konzultace:

Představení dotačního programu na rok 2022, které mělo proběhnout dne 29. 10. 2021 od 9:00 v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C210, bylo pro nezájem ZRUŠENO.

V případě potřeby nebo nejasností je možné obrátit se na administrátora dotačního programu Ing. Marii Siostrzonkovou.

Kontakt:

Dotazy ve věcech technických:

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Výsledky:

Výsledky dotačního programu

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.