Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023

Termín podání žádosti o dotaci je 7. 11. 2022 – 30. 11. 2022.

Rada kraje na své schůzi dne 26. 9. 2022 usnesením č. 53/3757 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Termín:

Termín podání žádosti o dotaci je 7. 11. 2022 – 30. 11. 2022.

Konzultace:

Začátkem měsíce října budou vypsány termíny pro osobní konzultace

Kontakt:

Mgr. Anna Plevová
odbor kultury a památkové péče
tel. 595 622 935
e‑mail: anna.plevova@msk.cz

Podmínky:

Podmínky dotačního programu

Výsledky:

Výsledky dotačního programu

Seznam příloh:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.