Menu

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Termín podání žádosti o dotaci: 6. 11. 2023 – 30. 11. 2023.

Rada kraje na své schůzi dne 25. 9. 2023 usnesením č. 78/5730 schválila následující podmínky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče. Zasílání žádostí je prostřednictvím systému e‑podání.

Termín

Termín podání žádosti o dotaci: 6. 11. 2023 – 30. 11. 2023.

Konzultace

Osobní konzultace budou možné po telefonické domluvě od 27. 9. 2023 do 18. 10. 2023.

Kontakt:

Podmínky

Podmínky dotačního programu

Seznam příloh

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.