koronaweb
Menu

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8511 schválila podmínky dotačního programu: Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podání žádostí je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor sociálních věcí. Zasílání žádostí je prostřednictvím e‑podání.

Kontakty:

pro věcné záležitosti projektu

dotační tituly PDČ 1/21-4/21

dotační titul PDČ 5/21

pro formální a ekonomické záležitosti projektu:

pro vyúčtování projektu

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021"

Výsledky dotačního programu

Výsledky Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021

Přílohy:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.